Geld-Terug-Garantie

Wij bieden onze klanten een 14 dagen Geld-Terug-Garantie op ongebruikte producten.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden binnen de 14 dagen te ontbinden. LET OP: dit kan alleen schriftelijk gebeuren,d.w.z. per e-mail,  of brief. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien de consument ondertussen een bedrag heeft betaald, zal dat bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald worden (max. 30 dagen). De consument zal tijdens de bedenktijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal het product met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking aan ons terug moeten worden gezonden. Gebruik hiervoor het retouretiket.
Download hier de PDF uit met het retouretiket. Plak deze bovenop jouw adres en breng het pakket naar het dichtsbijzijnde postkantoor.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.
Vergeet niet het ontvangstbewijs te laten afstempelen en bewaar het totdat je een bevestigingsmail hebt ontvangen dat je pakket is aangekomen bij ons.

Retourzending
Een besteld artikel past of bevalt je niet?

Stuur het ons dan gewoon terug. U kunt het document hier downloaden…

Het document langs de stippellijn afknippen. De onderkant invullen en met de artikelen die je wilt terugsturen inpakken. Het pakket goed dichtplakken en het retouretiket erop plakken. Nu moet je het pakket alleen nog naar het dichstbijzijnde postkantoor brengen.

Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper.

Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. Artikelen die je wilt teruggeven moeten ongebruikt, schoon en zoveel mogelijk nog in de originele verpakking zitten. In plaats van het recht op verlaging van de prijs of het ongedaan maken van de koop, krijgt de koper het recht op reparatie.

Retourzending vanuit Nederland sturen naar:
Horseriding-Fashion.
t.a.v. Afdeling Retouren
Postbus 145, 4870AC, Etten-Leur

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen (14) dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen (14) dagen na de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Horseriding-Fashion. Parallelweg 1,3364AK, Sliedrecht, E-Mail: info@horseriding-fashion.nl) met een dubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
Expleciet retouradres is: 
Horseriding-Fashion.
t.a.v. Afdeling Retouren
Postbus 145, 4870AC, Etten-Leur
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw in rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:

  • Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
  • Ook niet bij kranten, tijdschriften en illustraties.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:

  • Bij verzegelde goederen, die om hygiene- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken.
  • Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluid- en video opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijdert.

 

Stuur het herroepingsverklaring naar:

Horseriding-Fashion.
Postbus 145, 4870AC, Etten-Leur
Mail het aan info@horseriding-fashion.nl.

Back to Top